What is one way to say ‘nagkaganito’ in English?

You will use ‘come down’

Merriam-Webster’s usage of ‘come down’ — To reduce itself, amount

holzfigur-980784__340

nagkaganito

Nagkaganito ako dahil hindi mo ako trinatong mabuti.

I came down to this because you did not treat me well

 

napaganito

Hindi mo ba itatanong kung bakit kami napaganito?

Are you not going to ask why we came down to this?

‘Sinisisi’ and ‘naninisi’, rendered differently in English, the latter rendition sounds good

Use ‘lay’ for ‘naninisi’

Merriam-Webster’s usage of ‘lay’ — assert, allege

blame (2)

sinisisi

Bakit sinisisi mo ang iba?

Why do you blame others?

naninisi

Naninisi ka ng walang dahilan.

You are laying blame for no reason.

paninisi

Ang paninisi sa ngayon ay hindi pa nararapat.

Laying blame at this point is uncalled for.

Say ‘pademand-demand’ in straight English

Say it using ‘ever’

Merriam-Webster’s usage of ‘ever’ — from time to time, occasionally

demand

pademand-demand

Bakit ka ba pademand-demand ng buwanang allowance?

Why are you ever demanding monthly allowance?

Merriam-Webster’s sample

Ang bata at ang kaniyang aso na pasama-sama ay karaniwang tanawin sa palibot ng baryo.

The boy and his ever present dog were a common sight around the village.

Can you say ‘pabigay-bigay’ in English?

Say it using ‘ever’

Merriam-Webster’s usage of ‘ever’ — from time to time, occasionally

Beggar

pabigay-bigay

Pabigay-bigay si Papa ng limos sa lalaking iyan. Hindi umaabuso ang lalaki.

Papa is ever giving that man alms. The man is not abusing.

Merriam-Webster’s sample

Ang bata at ang kaniyang aso na pasama-sama ay karaniwang tanawin sa palibot ng baryo.

The boy and his ever present dog were a common sight around the village.