How do you say ‘nakaka-kumplikado’ or ‘nakakapagpa-kumplikado ’ in English?

You will use ‘make’

Merriam-Webster’s usage of ‘make’: To favor the growth or occurrence of

maze-1804499__340

nakaka-pagsasayang

Ang pagmamadali ay nakaka-pagsasayang.

 

Haste makes waste. (Merriam-Webster’s sample)

nakaka-kumplikado/nakakapagpa-kumplikado

Ang suhestiyon mo ay nakaka-kumplikado/nakakapagpa-kumplikado.

 

Your suggestion makes complication.

nakakabuwisit/nagpapabuwisit

Ang tawa mo ay nakakabuwisit/nagpapabuwisit.

 

Your laughter makes annoyance.

nakakapagpadami

Ang madalas daw na pagtitina ng buhok ay nakakapagpaputi ng buhok.

 

It is said that frequent dying of hair makes white hair growth.