How do you say this in English?: ‘Tingnan natin sa botohan. Siyam ang boto ng mga ayaw. Pito naman sa mga may gusto. KUHA NG MGA AYAW.’

You will use ‘have’

Dictionary usage of ‘have’: To gain control of

business-3173322__340

kuha ng mga ayaw

Tingnan natin sa botohan. Siyam ang boto ng mga ayaw. Pito naman sa mga may gusto. Kuha ng mga ayaw.

 

Let’s see it by the votes. Nine votes from the dislikers. Seven from the likers. The dislikers have it.

kuha ko

Pagalingan sa pagkumbinsi. E marami akong ipinakitang patotoo. Kaya, kuha ko.

 

It was a match out of who was good at convincing. I showed lots of credentials. So, I had it.