How do you say ‘wala ka sa akin’ or ‘wala kang sinabi sa akin’ or ‘yari ka sa akin’ in English?

You will use ‘have’

Merriam-Webster’s usage of ‘have’: To hold in a position of disadvantage or certain defeat

ice-hockey-1734816__340

wala/walang sinabi/yari

Huwag kang magmalaki ng iyong kapangyarihan, Majimbo. Wala ka sa akin.

Or

Huwag kang magmalaki ng iyong kapangyarihan, Majimbo. Wala kang sinabi sa akin.

Or

Huwag kang magmalaki ng iyong kapangyarihan, Majimbo. Yari ka sa akin.

 

Don’t boast of your power, Majimbo. I have you.

walang binatbat/yari

Walang sinabi/binatbat siya sa amin ngayon.

Or

Yari siya sa amin ngayon.

 

We have him now. (Merriam-Webster’s example)