What is this in English?: ‘NABUBWISIT ako sa ubo na ito!’

Let’s translate it not by word-for-word manner but by context.

‘Context’ means iba pang mga sitwasyon o impluwensiyang nakapaligid sa isang bagay o salita na nakakaapekto sa pagpapakahulugan.

‘NABUBWISIT ako sa ubo na ito!’ ——————– ‘This cough is GETTING ON MY NERVE!’

angry-32268__340