Can you say ‘pabigay-bigay’ in English?

Say it using ‘ever’

Merriam-Webster’s usage of ‘ever’ — from time to time, occasionally

Beggar

pabigay-bigay

Pabigay-bigay si Papa ng limos sa lalaking iyan. Hindi umaabuso ang lalaki.

Papa is ever giving that man alms. The man is not abusing.

Merriam-Webster’s sample

Ang bata at ang kaniyang aso na pasama-sama ay karaniwang tanawin sa palibot ng baryo.

The boy and his ever present dog were a common sight around the village.

Can you say ‘pasulpot-sulpot’ in English?

Say it using ‘ever’

Merriam-Webster’s usage of ‘ever’ — from time to time, occasionally

doggy (2)

pasulpot-sulpot

Nandito na naman itong pasulpot-sulpot na aso sa ating bahay na hindi natin alam ang may-ari.

Here again in our house is this dog ever appearing whose owner we don’t know.

Merriam-Webster’s sample

Ang bata at ang kaniyang aso na pasama-sama ay karaniwang tanawin sa palibot ng baryo.

The boy and his ever present dog were a common sight around the village.

How do you say ‘lamang/kahit papaano’ in English?

You will say it ‘anything like’

Merriam-Webster’s usage of ‘anything like’ — in any way, at all

teamwork-3275565__340

lamang/kahit papa’no

Kung nag-ambag ka lamang/kahit papaano ng 300 hanggang 700, nakabili sana tayo ng isa.

If you shared anything like 300 to 700, we could have bought one.

lamang

Kung ikaw ay sumulyap lamang kay Nita, masaya sana siya.

If you anything like glanced at Nita, she could have been happy.

How do you say ‘kung meron man’ in English?

You will say it ‘if anything’

Merriam-Webster’s usage of ‘IF ANYTHING’ — on the contrary even, perhaps even

no-money-2070384__340

kung meron man

Wala kang papel na gagampanan sa ngayon. Kung meron man, iyan ay ang magpasalamat ka.

You have no role to play right now. If anything, it’s that you should be thankful.

 

o kaya

Huwag ka nang mag-abala. Kumpleto na ito. O kaya, magpa-snack ka na lang.

Don’t bother. This is complete. If anything, have us the snack on you.

 

(Incidental translation tip: the translation of ‘taya ka’ and ‘taya ako’ are ‘on you’ and ‘on me’. Type this topic on the search box below to get you to the discussion.)