Can you say ‘pabigay-bigay’ in English?

Say it using ‘ever’

Merriam-Webster’s usage of ‘ever’ — from time to time, occasionally

Beggar

pabigay-bigay

Pabigay-bigay si Papa ng limos sa lalaking iyan. Hindi umaabuso ang lalaki.

Papa is ever giving that man alms. The man is not abusing.

Merriam-Webster’s sample

Ang bata at ang kaniyang aso na pasama-sama ay karaniwang tanawin sa palibot ng baryo.

The boy and his ever present dog were a common sight around the village.